Circularis Cogitandi
Consultancy & Advies

Door onze manier van leven stevent de wereld snel af op een tekort van grondstoffen. Waar de eerste signalen van de klimaatsverandering zich duidelijk beginnen te manifesteren, en waar onze ecologie zwaar onder druk is komen te staan. Het is duidelijk dat we andere wegen zullen moeten inslaan.

Het circulair denken is geen utopisch intellectuele denkoefening, maar een must in onze manier van handelen, trouwens ecologie en economie staan niet meer haaks op elkaar, integendeel een succesvolle economie gaat enkel nog kunnen bestaan als we allemaal circulair gaan denken en doen.

Alleen als we afval gaan beschouwen als de materialen van morgen kunnen we het roer nog omgooien, grondstoffen die we broodnodig gaan nodig hebben om onze levensstandaard te kunnen behouden. We beseffen al te weinig dat reverse logistics in enkele jaren zeer zwaar aan belang gewonnen heeft maar dat dit nog te weinig leeft bij de Kmo's van vandaag. Het is niet zo dat als we onze afval recycleren dat we aan circulaire economie doen, neen, het is veel meer als dat! Circulaire economie heeft ook zijn impact op het proces van productie en ontwikkeling, onze marketing, de sales, ons Hr beleid, onze relatie met stakeholders en leveranciers, zelfs op onze omgang met concurrenten.

Ik ben ervan overtuigd dat we veel meer en sneller moeten gaan inzetten op de circulaire economie, niet omdat dit leuk klinkt maar omdat dit een noodzaak zal zijn in onze welvaart, voor economie en de ecologie, kortom voor onze kinderen. Vooral in de Kmo’s waar de prioriteiten dikwijls elders liggen, kunnen we vandaag helpen om de juiste weg in te slaan, met oog op de toekomst. Een bedrijf dat nu de omslag niet zal maken, zal het heel moeilijk krijgen op de langere termijn.

Opleidingen en sensibilisering

Wij kunnen in samenspraak met de directie opleidingen en sensibiliseringscampagnes organiseren voor het management en de medewerkers die met deze problematiek verbonden zijn.

Wat met de Vlarema richtlijnen, scheiding van afvalstromen, kosten & opbrengststromen, vervuiling in je afval, veiligheidsissues, interne circulatieplannen, signings op de containers, de SDG's en ga zo maar door. Presentaties over de circulaire economie, de grondstoffenschaarste, reverse logistics en tal van andere opleidingen zijn voorhanden.

Quick- en Total
scan

Bij Kmo's komen soms grote hoeveelheden afval vrij, verpak-kingsafval, breukafval, verpakkingsafval en andere specifieke stromen (straps, pallets,…) Met een Quick of total scan bekijken en analyseren wij deze materie, maken een rapport op met eventueel een presentatie en kunnen we daarna eventueel helpen zoeken naar de beste oplossingen om deze stromen zo ecologisch en kostprijs technisch te behandelen. Zoeken naar de juiste containers, manier van werken, circulatieplannen, plaatsing van de bins, sensibilisering van bezoekers als medewerkers, eventueel onderhandelingen met de afvalverwerkers zodat we in overleg met het management naar de gewenste situatie kunnen evolueren, volledige organisatie van de afvalstromen kan besproken worden als een vervolgprogramma op deze scans.

Samenwerkings
verbanden

Wij kijken verder als het bedrijf op zich, Circulaire economie zal er ook één zijn van verbanden aangaan met leveranciers, concurrenten, stakeholders, overheid en andere.
Wat voor jouw bedrijf een afvalstroom is, kan voor een ander bedrijf een grondstof zijn en op hun beurt kan deze grondstof terug deel gaan uitmaken van jouw productieproces, circulaire economie staat ook voor doorgedreven netwerking, delen van innovaties, doorgedreven samenwerking, waarom niet één containerpark voor enkele bedrijven samen waardoor er minder transporten nodig zijn, dus minder CO², grotere volumes = beter tarief en ga zo maar door.

Contact

Contacteer mij voor meer informatie