Bouwbedrijven en promotoren

De tijd dat op grote en kleine werven alle afval in één container gedumpt werd is voorbij, door al deze stromen samen af te voeren ging het factuur al snel zwaar stijgen, daar waar er veel hout, folies, puin en andere een andere kostprijs heeft als het afvoeren van de mix als restafval.

Het runnen van een tijdelijk containerpark met eventueel een vaste brigadier komt niet alleen de factuur ten goede, uit ervaring weten we dat er minder arbeidsongevallen plaatsvinden door rondslingerend puin en afval, dat men minder tijd zal moeten spenderen aan het opruimen achteraf en tal van ander voordelen. Niet vergeten we dat de logistieke verplaatsingen ook kunnen monitoren om tot een daling te kunnen komen.

Waste consulting bij grotere en kleinere bouwwerken

  • Afvalparkopleiding / container-signings
  • Waste management voor bouwbedrijven
  • Uitwerken containerparken
  • Opleiding en sensibilisering van dedicated of
  • Algemene medewerkers
  • Signings in verschillende talen
  • PBM’s
  • Consulting ivm rapporteringen ea.

Contact

Contacteer mij voor meer informatie