Logistieke warehousing

Bij logistieke warehousing komen grote hoeveelheden afval vrij, verpakkingsafval, breukafval, herpakkingsafval en andere specifieke stromen (straps,pallets,…) Ook hier kunnen we helpen zoeken naar de beste oplossingen om deze stromen zo ecologisch en kostprijs technisch te behandelen

  • Zoeken naar de juiste containers
  • Manier van werken
  • Circulatieplannen
  • Plaatsing van de bin’s
  • Sensibilisering van bezoekers als medewerkers
  • Onderhandelingen met de afvalverwerkers zodat we in overleg met het management naar de gewenste situatie kunnen evolueren
  • Volledige organisatie van de afvalstromen in de warehouses

Contact

Contacteer mij voor meer informatie