Sustainable Development Goals
Hoe staat uw bedrijf hiermee?

01

Beëindig armoede

en in al haar vormen

02

Beëindig honger

en promoot duurzame landbouw

03

Verzeker een goede gezondheid

en promoot welvaart voor alle leeftijden

04

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs

en bevorder levenslang leren voor iedereen

05

Bereik gendergelijkheid

en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

06

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water

en sanitatie voor iedereen

07

Verzeker toegang tot betaalbare

, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

08

Bevorder aanhoudende

, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

09

Dring ongelijkheid

in en tussen landen terug

10

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief

, veilig, veerkrachtig en duurzaam

11

Verzeker duurzame consumptie

en productiepatronen

12

Neem dringend actie om klimaatverandering

en haar impact te bestrijden

13

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen

, de zeeën en maritieme hulpbronnen

14

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen

beheer bossen duurzaam, bestrijd woenstijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

15

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling

, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

16

Verzeker toegang

tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

17

Versterk de implementatiemiddelen

en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Contact

Contacteer mij voor meer informatie